Hizmet içi Atış Eğitimi

Hizmet içi Atış Eğitimi

Hizmet içi atış eğitiminin amacı fiilen görev yapan silahlı özel güvenlik personellerinin silah kullanma becerisini arttırmak ve görev yaptığı esnada oluşabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yaptırılır. Hizmet içi eğitim atışı iki aşamadan oluşur. Bu aşamalar teorik ve pratik olmak üzere atış gerçekleştirilir.

Antek Özel Güvenlik Eğitimi olarak firmamız 5188 sayılı yasa ve yönetmeliğe uygun bir şekilde hizmet içi atış eğitimi gerçekleştirmeye uyumlu ve faaliyet izin belgeli bir kurumdur. Her yıl yapılması zorunlu olan bu eğitimde görev yapan atış uzmanlarımız Emniyet kadrosundan seçilmiş ve profesyonel atış eğitimcileridir.

Hizmet içi atış eğitimi poligon ortamında en az 25 fişek kullanarak gerçekleşeceği ve kurumunuzun kullandığı silah çeşitliliğine göre şekillenmektedir. 

Antek Özel Güvenlik Eğitimi olarak hizmet içi eğitim atışı sonrasında sizlere Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü kaşe ve imzalı resmi belgelerde teslim edilmektedir. Bu belgeler arasında atışlarda kullanılan fişek sarf belgesi, atış yapan personel isim listesi ve atışta isabet sayıları, emniyete verilen üst yazılardan oluşur.